ZECRÎ


ZECRÎ
Cebren, zorlayıcı olarak

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.